Tuesday, 27 January 2009

INVITATIONOn Thursday 22 January at 18.00 hrs TENT. opens two exhibitions: Aspect Ratio, as part of the International
Film Festival Rotterdam and Immortality by guest curator Fatos Üstek

Immortality
Sustaining the Past, the Present, the Future
22.01.2009 - 08.03.2009
Carla Ahlander, Iddo Drevijn, Antje Peters, Bettina Pousttchi, Elian Somers

The exhibition Immortality is curated by Fatos Üstek (1980, Ankara, lives and works in London).
She is TENT. Young Curator from January through March 2009. Immortality deals with the continuation of ideas,
and how notions about ourselves and others are invariably passed on and influence our daily lives. Our body may be mortal,
but our ideas are not. With photographic works by Elian Somers (Rotterdam), Antje Peters (Rotterdam) and
Carla Ahlander (Berlin), an installation by Bettina Pousttchi (Berlin) and a textual piece by Iddo Drevijn (Rotterdam).

Events:
Fri 13.02, 20.00 u: Vampire Empire from Dusk till Dawn
Fri 27.02, 20.00 u: Present Future with :mentalKLINIK, Prof. DR. Zeynep Tul Sualp Akbal, Museum of Non Participation moderated by Fatos Ustek

During the International Film Festival Rotterdam TENT. is open daily from 11.00 - 18.00 hrs

/////

Immortality
Sustaining the Past, the Present, the Future
22.01.2009 - 08.03.2009
Carla Ahlander, Iddo Drevijn, Antje Peters, Bettina Pousttchi, Elian Somers

De tentoonstelling Immortality is samengesteld door Fatos Üstek (198o, Ankara, woont en werkt in Londen).
Zij is TENT.Young Curator van januari t/m maart 2009. Immortality betrekt zich op het voortleven van gedachtegoed
en hoe opvattingen over onszelf en anderen onveranderlijk worden doorgegeven en ons dagelijks leven beïnvloeden.
Ons lichaam is misschien sterfelijk, onze ideeën zijn dat niet. Met fotografische werken van Elian Somers (Rotterdam),
Antje Peters (Rotterdam) en Carla Ahlander (Berlijn), een installatie van Bettina Pousttchi (Berlijn) en een tekstwerk
van Iddo Drevijn (Rotterdam).

Events:
Vrij 13.02, 20.00 u: Vampire Empire from Dusk till Dawn
Vrij 27.02, 20.00 u: Present Future with :mentalKLINIK, Prof. DR. Zeynep Tul Sualp Akbal, Museum of Non Participation moderated by Fatos Ustek

Gedurende het International Film Festival Rotterdam is TENT. dagelijks geopend van 11.00 - 18.00 uur

TENT. Rotterdam Center for Visual Arts > Witte de Withstraat 50 > Ground Floor> 3012 BR Rotterdam
Netherlands > +31 (0) 10 4135498 > www.tentrotterdam.nl

PRESS RELEASE

/////SCROLL DOWN FOR DUTCH//////


Immortality
22 January – 8 March 2009
Opening: Thursday 22 January 2009 at 18.00 hrs

Carla Åhlander, Iddo Drevijn, Antje Peters, Bettina Pousttchi, Elian Somers
The exhibition Immortality is curated by Fatos Üstek (1980, Ankara, lives and works in London). She is TENT. Young Curator from January through March 2009. Immortality deals with the continuation of ideas, and how notions about ourselves and others are invariably passed on, becoming a collective body of thought and influencing our daily lives. With photographic works by Elian Somers (Rotterdam), Antje Peters (Rotterdam) and Carla Åhlander (Berlin), an installation by Bettina Pousttchi (Berlin) and a textual piece by Iddo Drevijn (Rotterdam).

Carla Åhlander shows a photo series depicting waiting rooms in the council offices in Berlin. Initially the rooms present themselves as neutral, the power is discreet. There are no people in the waiting rooms, only the possibility of their presence. In addition to the photo series she is showing a new work, Symbolic Capital. A line of people stand in the public space in front of the Employment Office in Berlin waiting for the office to open.

Iddo Drevijn graduated from the Willem de Kooning Academie in the summer of 2008 with a text piece and a series of performances. His wall text Your Mind is My Revolution is essentially an optimistic piece. We don’t know the subject, but it sets itself up as the protagonist of a change, and claims the mental legacy of an imaginary public in order to spark a revolution.

Bettina Pousttchi works with installations, video and photography. In the exhibition she is showing Blackout, a sculpture made of crush barriers. The twisted steel standards could well be the result of a demonstration turned violent, but also have an elegance that puts their regulating function into perspective. The video piece Line (2005) is a registration of a protest march. The demonstration is peaceful, if only because the presence of police leads to the desired behaviour.

Urban utopias such as Brasilia, the Cité Modelé in Brussels and Kleipolder in Rotterdam are the subjects of recent photo series by Elian Somers. She is interested in the way in which the idea of progress that lay behind the construction of these residential areas becomes visible in photography. In her recent project on the city Kaliningrad, she examines the traces of the various ideologies that defined the history of the city.

Antje Peters made the photo series Collection on commission for a publication on the house style of the Dutch ministries by Studio Dumbar. The photos show office material and promotional gifts with the logos of the various ministries and departments. In 2008 the State decided to adopt a single logo (designed by Studio Dumbar) and these identity bearers became redundant.

Editor’s note, not for publication:
For visual material and press-related enquiries, you can contact com.tent@cbk.rotterdam.nl, +31 (0)10 4135498.

//////////////////

Immortality
22 januari t/m 8 maart 2009
Opening donderdag 22 januari om 18.00 uur

Carla Åhlander, Iddo Drevijn, Antje Peters, Bettina Pousttchi, Elian Somers
De tentoonstelling Immortality is samengesteld door Fatos Üstek (1980, Ankara, woont en werkt in Londen). Zij is TENT.Young Curator van januari t/m maart 2009. Immortality betrekt zich op het voortleven van ideeën, en hoe opvattingen over onszelf en anderen onveranderlijk worden doorgegeven, tot collectief gedachtegoed verworden en ons dagelijks leven beïnvloeden. Met fotografische werken van Elian Somers (Rotterdam), Antje Peters (Rotterdam) en Carla Ahlander (Berlijn), een installatie van Bettina Pousttchi (Berlijn) en een tekstwerk van Iddo Drevijn (Rotterdam).

Carla Åhlander toont een fotoserie van wachtkamers in de stadskantoren van Berlijn. In eerste instantie presenteren de ruimtes zich neutraal, de macht is discreet. In de wachtkamers zien we geen mensen, alleen de mogelijkheid van hun aanwezigheid. Naast deze fotoserie toont ze een nieuw werk, Symbolic Capital. In de openbare ruimte voor het arbeidsbureau van Berlijn staat een rij mensen te wachten tot het bureau open gaat.

Iddo Drevijn studeerde zomer 2008 af aan de Willem de Kooning Academie met een tekstwerk en serie performances. Zijn wandtekst Your Mind is My Revolution is in essentie een optimistisch werk. We kennen het subject niet, maar het stelt zich op als de protagonist van een verandering, en claimt het gedachtegoed van een imaginair publiek om een revolutie te ontketenen.

Bettina Pousttchi werkt met installaties, video en fotografie. In de tentoonstelling toont ze Blackout, een sculptuur van dranghekken. De verwrongen stalen staanders zouden goed het gevolg van een gewelddadig verlopen demonstratie kunnen zijn, maar hebben ook een elegantie die hun regulerende functie relativeert. Het videowerk Line (2005), is een registratie van een protestdemonstratie. De demonstatie verloopt rustig, alleen al de aanwezigheid van politie leidt tot gewenst gedrag.

De recente fotoseries van Elian Somers hebben stedelijke utopieën als Brasilia, de Cité Modelé in Brussel en Kleinpolder in Rotterdam tot onderwerp. Ze is geïnteresseerd in de wijze waarop de vooruitgangsgedachte die achter de opzet van deze woongebieden schuilt zichtbaar wordt in fotografie. In haar recente project over de stad Kaliningrad onderzoekt ze de sporen van de diverse ideologieën die de geschiedenis van de stad hebben bepaald.

Antje Peters fotografeerde de serie Collection in opdracht van een publicatie over de huisstijl van Nederlandse ministeries door Studio Dumbar. De foto’s tonen kantoormateriaal en relatiegeschenken met het logo van de diverse ministeries en afdelingen. In 2008 besloot het Rijk één logo te gaan hanteren (ontworpen door Studio Dumbar) en werden deze identiteitsdragers overbodig.

Het TENT.Young Curator programma biedt jonge tentoonstellingsmakers de gelegenheid om kennis te maken met de Rotterdamse kunstwereld.